Serija HR-DADU-68.7 - Commandamenta (Decrees)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-68-HR-DADU-68.7

Naslov

Commandamenta (Decrees)

Datum/-i

  • 1448-1643, 1651-1687 (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Serija

Obseg in nosilec zapisa

30 volumes; textual records

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

There are no references to Jews in the series.
The series mainly consists of various lawsuits and evidentiary proceedings for court investigations in the field of civil law, which were registered at the Chancellery in Ston from the middle of the 15th century to the end of the 17th century.

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

State Archives in Dubrovnik

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Aptai de misericordia (HR-DADU-10.3), Aptai Stagni (HR-DADU-68.1), Lamenta Stagni (HR-DADU-68.2), Procurae Stagni (HR-DADU-68.3), Debita Stagni (HR-DADU-68.4), Diversa Stagni (HR-DADU-68.5), Testamenta Stagni (HR-DADU-68.6), Commandamenta Stagni (HR-DADU-68.7), Registra Stagni (HR-DADU-68.8), Pacta matrimonialia Stagni (HR-DADU-68.9) and Registra particularia Stagni (HR-DADU-68.10).

Povezani opisi

Področje opomb

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 72.3

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji