Subseries HR-DADU-07.3.2 - Diplomata et acta (Documents and acts), 12th century

Područje identiteta

Signatura

HR-DADU-07-HR-DADU-07.3-HR-DADU-07.3.2

Naslov

Diplomata et acta (Documents and acts), 12th century

Datumi

  • 1102, 1108, 1120, 1142, 1151, 1152, 1153, 1158, 1159, 1160, 1167-1170, 1177, 1181, 1186-1190, 1195, 1200 (Creation)

Razina opisa

Subseries

Obujam i medij

59 documents (49 originals and 10 transcripts); textual records

Područje konteksta

Povijest arhivskog gradiva

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Područje sadržaja i strukture

Opseg i sadržaj

There are no references to Jewish people in the subseries.

The subseries mostly contains documents issued by popes or by other church dignitaries such as the Archbishop of Dubrovnik, as well as documents issued by rulers from the Dubrovnik hinterland. It also contains several agreements between cities, such as the Treaty of Friendship between the cities of Kotor and Dubrovnik. The documents cover a variety of topics: from the appointment of the archbishops and abbots of Dubrovnik to agreements between cities on promotion of friendly relations and economic collaboration.

Vrednovanje, uništavanje i planiranje

Dopune

Sustav razmještaja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti koji određuju dostupnost

Uvjeti koji određuju reprodukciju

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene uz jezik i pismo

Fizičke karakteristike i tehnički preduvjeti

Pronalaženje pomagala

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 4, folder 2. Luka Ćurlica, Protocollo generale dell antico archivio di Ragusa, 1851, vol. 1.

Područje povezanog gradiva

Postojanje i mjesto originala

Postojanje i mjesto kopija

Povezane jedinice opisa

Povezani opisi

Napomena uz publikaciju

Daniele Farlati, Illyricum sacrum, Venetiis, 1751-1817. Šime Ljubić, Listine o odnošajih Južnoga Slavenstva i Mletačke Republike, vol. 1, Zagreb, 1868. Ivan Kukuljević, »Codex diplomaticus regni Croatiae et Slavoniae.«, vol. 1-2, Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske s Dalmacijom i Slavonijom, Zagreb: JAZU, 1874-1875. Codex diplomaticus regni Croatiae et Slavoniae., vol. I, in: Codex diplomaticus regni Croatiae et Slavoniae, ed. Tadija Smičiklas. Zagreb: JAZU, 1904. Milan Šuflay, Acta et diplomata res Albaniae meidae aetatis illustrantia/ collegerunt et digesserunt Ludovicus de Thalloczi, Constantin Jireček et Emilianus Sufflay, vol. 1, Vindobonae, 1914. Ferdo Šišić, Ljetopis popa Dukljanina, Beograd-Zagreb, 1928. Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, vol. 1-2, Sremski Karlovci: 1929. Jovan Radonić, Acta et diplomata Ragusina, vol. 1.1, Beograd: SANU, 1934. Viktor Novak, Latinska paleografija, Beograd: Naučna knjiga, 1952. Codex diplomaticus regni Croatiae et Slavoniae., vol. I, in: Codex diplomaticus regni Croatiae et Slavoniae, ed. Jakov Stipišić and Miljen Šamšalović. Zagreb: JAZU, 1967. Josip Lučić, »Povijest Dubrovnika od VII. stoljeća do godine 1205.« Anali Historijskog instituta JAZU 13/14 (1976): 7-139 (appendix). Lucio Lume, L’archivio storico di Dubrovnik con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane, Roma: Archivio di Stato, 1977.

Područje napomena

Napomena

All documents have been published.

Alternativni identifikator(i)

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 76

Pristupnice

Pristupnice predmeta

Pristupnice mjesta

Pristupnice imena

Pristupnice žanra

Područje kontrole opisa

Identifikator opisa

Identifikator ustanove

Korištena pravila i/ili konvencije

Stanje

Razina pojedinosti

Datumi stvaranja, izmjene, brisanja

2021

Jezici

  • engleski

Pismo(a)

Izvori

Područje akcesije

Povezani predmeti

Povezane osobe i organizacije

Povezani žanri

Povezane mjesta