Serija HR-DADU-56.9 - Diversa navigationis (Various documents regarding navigation)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-56-HR-DADU-56.9

Naslov

Diversa navigationis (Various documents regarding navigation)

Datum/-i

  • 1766-1811 (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Serija

Obseg in nosilec zapisa

5 volumes; textual records

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

The series contains transcripts of various documents issued in the consulates of the Dubrovnik Republic in the ports of the Mediterranean, as well as in the city of Dubrovnik itself. The files were registered in the books of this series at the request of the captain and some other persons, whose function was not defined, so that it can only be assumed that these were co-owners of ships, providers of maritime loans, and/or merchants. The content of the files is very diverse: from instructions of the co-owners of the ship to the captain, lists of merchandise, invoices, consignment notes, and lists of co-owners of the ships, to various powers of attorney, private letters and testimonies of shipwrecks.


The series contains a very small number of references to Jewish people, and the data can be used for the analysis of their involvement in the maritime affairs of the Republic. The referenced Jews are members of some Ragusan Jewish families, such as Ambonetti, Levi Mandolfo, Pardo, Tolentino, Venturra. The Jews referenced appear in these documents as co-owners of ships, merchants, providers of maritime loans, proxies of maritime captains (e.g. vol. 1, f. 255).

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

State Archives in Dubrovnik

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Venditae caratiorum(HR-DADU-56.1), Patenta, Concessiones navigationis et Renovationes concessionum (HR-DADU-56.2), Litterae Officii navigationis (HR-DADU-56.3), Intentiones navigationis (HR-DADU-56.4), Apolitiae onerum (HR-DADU-56.5), Diplomata navigationis (HR-DADU-56.6), Provedimenta navigationis (HR-DADU-56.7), and Diversae terminationes et notae Officii navigationis (HR-DADU-56.8).

Povezani opisi

Opomba o objavi

Vinko Foretić, »Pomorska serija starog Dubrovačkog arhiva, I.« Naše more 11 (1954): 597-599.Vinko Foretić, »Pomorska serija starog Dubrovačkog arhiva, II.« Naše more 12 (1954): 664-666. Ilija Mitić, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika (summary: The Consuls and the Consular Service of Old Dubrovnik: rissunto: Consolati e servizi della vecchia Dubrovnik), Dubrovnik: Historijski institut JAZU u Dubrovnik, 1973.

Področje opomb

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 56.8

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji