Fondi HR-DADU-63 - Privata (Books and documents from private archives)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-63

Naslov

Privata (Books and documents from private archives)

Datum/-i

  • 1427-1829 (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Fondi

Obseg in nosilec zapisa

87 volumes; 2,5 linear metres; textual records

Področje konteksta

Ime ustvarjalca

Biografska zgodovina

Zgodovina arhivskega gradiva

In 1891, a historian Josip Gelčić took a newly opened job position of an archivist in the Dubrovnik Archives, which was then located in the Rector's Palace. He made a summary inventory of archival material from the time of the Dubrovnik Republic. He also created this fonds.

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

The archival material of the fonds, which was originally part of private archives, was mostly either purchased or was donated. The fonds has in this way become an integral part of the archival material of the Dubrovnik Republic. The archive was first in the Rector's Palace and has been operating as an independent institution since 1920. In 1952 the archive was relocated to the Sponza Palace where is still located today.

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

The fonds is an important source for researching the life and business affairs of the people living in the Dubrovnik Republic in the period from the 15th to the 19th century. It consists primarily of accounting books of debts and receivables (dare et avere), trade journals (giornale), various notes (squarçio, libro picolo, quaderno), general ledgers (libro grande, maestro) and accounting books of different stores (quaderni stacionis).


Volume no. 23 of this fonds is an accounting book which contains various monetary claims of Isac Vita Campos, with an alphabetical index according to the first names of his debtors. It can be assumed that this book contains data on both Isac and his brother Samuel, two prominent Dubrovnik merchants who ran a very successful trading company in the 18th century. The data provide evidence that seven generations of the Campos family lived in Dubrovnik from the 17th to the 19th century. Some accounting books of various Dubrovnik merchants, for example Vicko Stefani, Martolo Đurđević and Benko Resti, also contain data on their affairs with Jewish business partners (vols. 32, 43, 44).

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

The fonds is fully accessible to researchers in accordance with the Ordinance on the work in the reading room of the State Archives in Dubrovnik and the Law on Archival Materials and Archives NN 61/18 (Pravilnik o radu u čitaonici Državnog arhiva u Dubrovniku and Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 61/18).

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Taking photographs and scanning are allowed, for a fee.

Jezik gradiva

  • hrvaščina
  • italijanščina
  • latinščina

Pisava gradiva

  • latinica

Opombe o jeziku in pisavi

Croatian (Slavic language)

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Paper. The archival material is well preserved.

Pripomočki za uporabo

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 18, folder 12. Josip Gelčić,»Catalogus i. r. Archivii Ragusini.« Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 22 (1910): 537-588.

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

State Archives in Dubrovnik

Obstoj in lokacija kopij

The fonds has been completely transferred to microfilms, but the microfilms are not available to the users of archives.

Sorodne popisne enote

Memoriae (HR-DADU-62)

Povezani opisi

Opomba o objavi

Toma Popović, »Dubrovnik i Ankona u jevrejskoj trgovini XVI veka.« (Summary: Dubrovnik and Ancona in the Jewish Trade of the 16th Century) Zbornik Jevrejskog muzeja 1 (1971): 41-53.Vesna Miović, Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) (Summary: Jewish Families of Dubrovnik (Ragusa), 1546-1940), Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 2017. C. Leyerer, Die Handlungsbücher der Republik Ragusa: ein Beitrag zur Geschichte der Buchhaltung, Triest: K. K. Handels - und Nautischen Akademine, 1907. Ignacij Voje, »Privatne poslovne knjige dubrovačkih trgovcev (XIV stoletje).« Zgodovinski časopis 34 (1957): 77-85. Bogumil Hrabak, »O hercegovačkim vlasima prema poslovnoj knjizi Đivana Pripčinovića.« Glasnik Zemaljskog muzeja 11 (1956): 29-39. Mihajlo Dinić, »Knjiga Mihaila Lucarevića«, in: Iz dubrovačkog arhiva, I, Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, III/17, Beograd: SANU, 1963: 35-91. Ignacij Voje, Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku (summary), Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003. Desanka Kovačević Kojić, Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433, Beograd: SANU, 199. Zdenka Janeković Römer, »The Family Records of Andreas de Pozza from 1569-1603.« Dubrovnik Annals 13 (2009): 37-54.

Področje opomb

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 19

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Descriptions of fonds, series and sub-series are made according to the ISAD (G) standard (general international standard archival description)

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Opomba arhivarja

Description prepared by Vesna Miović (Fonds, Series, Subseries) Croatia [The Institute for Historical Sciences in Dubrovnik, Croatian Academy of Sciences and Arts (CASA)] Translation to English by Zrinka Friganović Sain

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji