State Archives in Zadar

Področje identitete

Identifikator

Standardizirana oblika imena

State Archives in Zadar

Vzporedna/-e oblika/-e imena

Druga/-e oblika/-e imena

Vrsta

Področje kontaktov

Področje opisa

Zgodovina

Zemljepisni in kulturni kontekst

Mandati/Viri

Administrativna struktura

Politika upravljanja zapisov in zbiranja gradiva

Stavbe

Arhivsko gradivo

Pripomočki za uporabo, vodniki in publikacije

Območje dostopanja

Delovni čas

Zahteve in pogoji dostopanja

Dostopnost

Področje storitev

Raziskovalne storitve

Storitve v zvezi z reprodukcijo

Področja za javnost

Področje nadzora

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

Jezik/-i

Pisava/-e

Viri

Obvestila o vzdrževanju

Gesla

Gesla

  • Clipboard