Fondi HR-DADU-57 - Arboratica; Arboraggi; Arboracci (Maritime fee arboratica)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-57

Naslov

Arboratica; Arboraggi; Arboracci (Maritime fee arboratica)

Datum/-i

  • 16th century - 19th century (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Fondi

Obseg in nosilec zapisa

31 volumes; 1,1 linear metres; textual records

Področje konteksta

Ime ustvarjalca

Zgodovina arhivskega gradiva

The Office for Maritime Affairs or the Office for the Supervision of Navigation was founded in 1745, at the time of a new increase of maritime affairs in the Dubrovnik Republic. It appears in archival sources under different following names: Officio della Navigazione, Officio alla Sopraintendenza della Navigazione, Sopraintendenza della Navigazione, Officio della Marina, Magistrato alla Navigazione. The office was managed by five senators, the so-called Officiali alla Sopraintendenza della Navigazione, who were initially elected for a term of five years, and from the 80s of the 18th centuries, for a term of three years. The office supervised the entire maritime affairs of the Dubrovnik Republic. For example, among other things, it conducted investigations and trials in the disputes of Dubrovnik seafarers and cooperated with the consulates of the Dubrovnik Republic in Mediterranean ports. Various maritime taxes were paid into the treasury of the Office, and among them were the tax arboratica and the tax arboratica et scarmi.

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

The fonds has been linked to the archive since its inception. In times of the Dubrovnik Republic, the books of the fonds were stored in the Rector’s Palace, and they remained there even after the fall of the Dubrovnik Republic in 1808. By 1891, the archival material was consolidated and was made available to researchers. The archive in the Rector's Palace has been functioning as an independent institution since 1920 and it was dislocated to the Sponza Palace in 1952, where it is still located today.

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

The fonds consists of the series Arboratica (HR-DADU-57.1) and Arboratica et Scarmi (HR-DADU-57.2).

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

The fonds is fully accessible to researchers in accordance with the Ordinance on the work in the reading room of the State Archives in Dubrovnik and the Law on Archival Materials and Archives NN 61/18 (Pravilnik o radu u čitaonici Državnog arhiva u Dubrovniku and Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 61/18).

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Taking photographs and scanning are allowed, for a fee.

Jezik gradiva

  • italijanščina

Pisava gradiva

  • latinica

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Paper. The archival material is well preserved.

Pripomočki za uporabo

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 18, folder 9.

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

State Archives in Dubrovnik

Obstoj in lokacija kopij

The fonds has been completely transferred to microfilms, but the microfilms are not available to the users of archives.

Sorodne popisne enote

Povezani opisi

Področje opomb

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 56

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Descriptions of fonds, series and sub-series are made according to the ISAD (G) standard (general international standard archival description)

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Opomba arhivarja

Description prepared by Vesna Miović (Fonds, Series, Subseries) Croatia [The Institute for Historical Sciences in Dubrovnik, Croatian Academy of Sciences and Arts (CASA)] Translation to English by Zrinka Friganović Sain

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji