Series HR-DADU-57.2 - Arboratica et scarmi; Arboracci e scarmi (Maritime fees arboratica and scarmi)

Područje identiteta

Signatura

HR-DADU-57-HR-DADU-57.2

Naslov

Arboratica et scarmi; Arboracci e scarmi (Maritime fees arboratica and scarmi)

Datumi

  • 1729-1795 (Creation)

Razina opisa

Series

Obujam i medij

14 volumes; textual records

Područje konteksta

Povijest arhivskog gradiva

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Područje sadržaja i strukture

Opseg i sadržaj

There are no references to the Jewish people in this series.
The series covers the period from 1729 to 1797, and the volumes have three titles: Arboracci e scarmi alla Ponta, Arboracci e scarmi alle Pile and Arboracci e scarmi del Porto. Regardless of these titles, it is evident that these volumes do not contain any data on the payment of the fee arboratica, but rather the payments of scarmi fee (Italian: scarmo: thumb, a wedge on a boat to which a paddle is attached). This fee had to be paid by smaller domestic and foreign ships that docked in the city port and in the suburbs of Pile.

Vrednovanje, uništavanje i planiranje

Dopune

Sustav razmještaja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti koji određuju dostupnost

Uvjeti koji određuju reprodukciju

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene uz jezik i pismo

Fizičke karakteristike i tehnički preduvjeti

Pronalaženje pomagala

Područje povezanog gradiva

Postojanje i mjesto originala

State Archives in Dubrovnik

Postojanje i mjesto kopija

Povezane jedinice opisa

Arboratica (HR-DADU-57.1)

Povezani opisi

Napomena uz publikaciju

Vinko Foretić, »Pomorska serija starog Dubrovačkog arhiva, I.« Naše more 11 (1954): 597-599.Vinko Foretić, »Pomorska serija starog Dubrovačkog arhiva, II.« Naše more 12 (1954): 664-666.Vinko Ivančević, »Brodske pristojbe u starom Dubrovniku.« (Résumé: Taxes sur les navires dans la République de Dubrovnik) Anali Historijskog instituta u Dubrovniku 4-5 (1956): 545-569.

Područje napomena

Alternativni identifikator(i)

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 56.5

Pristupnice

Pristupnice predmeta

Pristupnice mjesta

Pristupnice imena

Pristupnice žanra

Područje kontrole opisa

Identifikator opisa

Identifikator ustanove

Korištena pravila i/ili konvencije

Stanje

Razina pojedinosti

Datumi stvaranja, izmjene, brisanja

2021

Jezici

  • engleski

Pismo(a)

Izvori

Područje akcesije

Povezani predmeti

Povezane osobe i organizacije

Povezani žanri

Povezane mjesta