Serija HR-DADU-57.2 - Arboratica et scarmi; Arboracci e scarmi (Maritime fees arboratica and scarmi)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-57-HR-DADU-57.2

Naslov

Arboratica et scarmi; Arboracci e scarmi (Maritime fees arboratica and scarmi)

Datum/-i

  • 1729-1795 (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Serija

Obseg in nosilec zapisa

14 volumes; textual records

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

There are no references to the Jewish people in this series.
The series covers the period from 1729 to 1797, and the volumes have three titles: Arboracci e scarmi alla Ponta, Arboracci e scarmi alle Pile and Arboracci e scarmi del Porto. Regardless of these titles, it is evident that these volumes do not contain any data on the payment of the fee arboratica, but rather the payments of scarmi fee (Italian: scarmo: thumb, a wedge on a boat to which a paddle is attached). This fee had to be paid by smaller domestic and foreign ships that docked in the city port and in the suburbs of Pile.

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

State Archives in Dubrovnik

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Arboratica (HR-DADU-57.1)

Povezani opisi

Opomba o objavi

Vinko Foretić, »Pomorska serija starog Dubrovačkog arhiva, I.« Naše more 11 (1954): 597-599.Vinko Foretić, »Pomorska serija starog Dubrovačkog arhiva, II.« Naše more 12 (1954): 664-666.Vinko Ivančević, »Brodske pristojbe u starom Dubrovniku.« (Résumé: Taxes sur les navires dans la République de Dubrovnik) Anali Historijskog instituta u Dubrovniku 4-5 (1956): 545-569.

Področje opomb

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 56.5

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji