Subseries HR-DADU-07.3.3 - Diplomata et acta (Documents and acts), 13th century

Područje identiteta

Signatura

HR-DADU-07-HR-DADU-07.3-HR-DADU-07.3.3

Naslov

Diplomata et acta (Documents and acts), 13th century

Datumi

  • 13th century (Creation)

Razina opisa

Subseries

Obujam i medij

396 documents (375 originals and 21 transcripts); textual records

Područje konteksta

Povijest arhivskog gradiva

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Područje sadržaja i strukture

Opseg i sadržaj

There is no reference to Jews in this subseries.

The subseries contains agreements on topics of peace, friendship, and trade cooperation between the Republic and various cities of the Apennine Peninsula (e.g., Monopoli, Bari, Recanati, Molfetta, Ravenna), some Dalmatian cities (Šibenik, Split, Zadar, Omiš, Trogir) and rulers of the Dubrovnik hinterland. The series also contains various papal documents, and documents on the affairs of the Archdiocese of Dubrovnik. Some documents give an insight on relations of the Republic with Venice, such as agreements on the subordination of the Republic to Venice, or pledges of Venetians appointed as Dubrovnik Rectors and confirmations of salaries that they received from the Ragusans, or various business contracts.

Vrednovanje, uništavanje i planiranje

Dopune

Sustav razmještaja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti koji određuju dostupnost

Uvjeti koji određuju reprodukciju

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene uz jezik i pismo

Fizičke karakteristike i tehnički preduvjeti

Pronalaženje pomagala

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 4, folder 3. Luka Ćurlica, Protocollo generale dell antico archivio di Ragusa, 1851, vol. 1.

Područje povezanog gradiva

Postojanje i mjesto originala

Postojanje i mjesto kopija

Povezane jedinice opisa

Povezani opisi

Napomena uz publikaciju

Daniele Farlati, Illyricum sacrum, Venetiis, 1751-1817. Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke Republike, vol. 1, ed. Šime Ljubić, Zagreb, 1868. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. 3-7, in: Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, vol. 3-7, ed. Tadija Smičiklas. Zagreb: JAZU: 1906-1909. Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, vol.1, Beograd – Sremski Karlovci, 1929. Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, vol. 2, Beograd – Sremski Karlovci: 1934. Gregor Čremošnik, »Nova istorijska građa iz Dubrovnika.« Novitates Musei Sarajevoensis 10 (1933): 1-2. Jovan Radonić, Acta et diplomata Ragusina, vol. 1.1, Beograd: SANU, 1934. Jovan Radonić, Acta et diplomata Ragusina, vol. 1.2, Beograd: SANU, 1934. Miroslav Marković, »Vizantinske povelje Dubrovačkog arhiva.« Zbornik radova Vizantološkog instituta SAN 1 (1952). Josip Lučić, »Pomorske-trgovačke veze Dubrovnika i Italije u XIII st.« Pomorski zbornik \pard plain 5 (1967): 447-476. Josip Lučić, »Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, I dio.« Arhivski vjesnik 10 (1967): 126-133. Josip Lučić, »Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, II dio.« Arhivski vjesnik 13 (1970): 381-395. Josip Lučić, »Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, III dio.« Arhivski vjesnik 15 (1972): 55-68. Josip Lučić, »Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, IV dio.« Arhivski vjesnik 16 (1973): 109-122. Josip Lučić, »Oko nekih ugovora između Dubrovnika i talijanskih gradova u XIII stoljeću.« Historijski zbornik 23-24 (1970-71): 375-379. Lucio Lume, L’archivio storico di Dubrovnik con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane, Roma: Archivio di Stato, 1977. Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Supplementa, in: Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, ed. Hodimir Sirotković i Josip Kolanović. Zagreb: HAZU – Hrvatski državni arhiv, 1998. Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Supplementa, in: Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, ed. Hodimir Sirotković. Zagreb: HAZU, 1202.

Područje napomena

Napomena

All documents have been published.

Alternativni identifikator(i)

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 76

Pristupnice

Pristupnice predmeta

Pristupnice mjesta

Pristupnice imena

Pristupnice žanra

Područje kontrole opisa

Identifikator opisa

Identifikator ustanove

Korištena pravila i/ili konvencije

Stanje

Razina pojedinosti

Datumi stvaranja, izmjene, brisanja

2021

Jezici

  • engleski

Pismo(a)

Izvori

Područje akcesije

Povezani predmeti

Povezane osobe i organizacije

Povezani žanri

Povezane mjesta