Podserija HR-DADU-07.3.3 - Diplomata et acta (Documents and acts), 13th century

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-07-HR-DADU-07.3-HR-DADU-07.3.3

Naslov

Diplomata et acta (Documents and acts), 13th century

Datum/-i

  • 13th century (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Podserija

Obseg in nosilec zapisa

396 documents (375 originals and 21 transcripts); textual records

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

There is no reference to Jews in this subseries.

The subseries contains agreements on topics of peace, friendship, and trade cooperation between the Republic and various cities of the Apennine Peninsula (e.g., Monopoli, Bari, Recanati, Molfetta, Ravenna), some Dalmatian cities (Šibenik, Split, Zadar, Omiš, Trogir) and rulers of the Dubrovnik hinterland. The series also contains various papal documents, and documents on the affairs of the Archdiocese of Dubrovnik. Some documents give an insight on relations of the Republic with Venice, such as agreements on the subordination of the Republic to Venice, or pledges of Venetians appointed as Dubrovnik Rectors and confirmations of salaries that they received from the Ragusans, or various business contracts.

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 4, folder 3. Luka Ćurlica, Protocollo generale dell antico archivio di Ragusa, 1851, vol. 1.

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Povezani opisi

Opomba o objavi

Daniele Farlati, Illyricum sacrum, Venetiis, 1751-1817. Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke Republike, vol. 1, ed. Šime Ljubić, Zagreb, 1868. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. 3-7, in: Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, vol. 3-7, ed. Tadija Smičiklas. Zagreb: JAZU: 1906-1909. Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, vol.1, Beograd – Sremski Karlovci, 1929. Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, vol. 2, Beograd – Sremski Karlovci: 1934. Gregor Čremošnik, »Nova istorijska građa iz Dubrovnika.« Novitates Musei Sarajevoensis 10 (1933): 1-2. Jovan Radonić, Acta et diplomata Ragusina, vol. 1.1, Beograd: SANU, 1934. Jovan Radonić, Acta et diplomata Ragusina, vol. 1.2, Beograd: SANU, 1934. Miroslav Marković, »Vizantinske povelje Dubrovačkog arhiva.« Zbornik radova Vizantološkog instituta SAN 1 (1952). Josip Lučić, »Pomorske-trgovačke veze Dubrovnika i Italije u XIII st.« Pomorski zbornik \pard plain 5 (1967): 447-476. Josip Lučić, »Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, I dio.« Arhivski vjesnik 10 (1967): 126-133. Josip Lučić, »Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, II dio.« Arhivski vjesnik 13 (1970): 381-395. Josip Lučić, »Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, III dio.« Arhivski vjesnik 15 (1972): 55-68. Josip Lučić, »Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, IV dio.« Arhivski vjesnik 16 (1973): 109-122. Josip Lučić, »Oko nekih ugovora između Dubrovnika i talijanskih gradova u XIII stoljeću.« Historijski zbornik 23-24 (1970-71): 375-379. Lucio Lume, L’archivio storico di Dubrovnik con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane, Roma: Archivio di Stato, 1977. Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Supplementa, in: Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, ed. Hodimir Sirotković i Josip Kolanović. Zagreb: HAZU – Hrvatski državni arhiv, 1998. Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Supplementa, in: Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, ed. Hodimir Sirotković. Zagreb: HAZU, 1202.

Področje opomb

Opomba

All documents have been published.

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 76

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji