Subseries HR-DADU-07.3.4 - Diplomata et acta (Documents and acts), 14th century

Područje identiteta

Signatura

HR-DADU-07-HR-DADU-07.3-HR-DADU-07.3.4

Naslov

Diplomata et acta (Documents and acts), 14th century

Datumi

  • 14th century (Creation)

Razina opisa

Subseries

Obujam i medij

6 boxes; textual records

Područje konteksta

Povijest arhivskog gradiva

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Područje sadržaja i strukture

Opseg i sadržaj

There are no references to Jewish people in this subseries.

The subseries contains approximately 180 documents issued by popes, Hungarian and other rulers, the Rector and the nobility of the Republic, the Chancellery of the Dubrovnik Republic, as well as the Chancellery of the City of Lastovo. The content of the documents is very diverse: from wills, documents on land sales and land leases, to receipts of payment for the tribute that the Republic paid to Hungarian rulers.

Vrednovanje, uništavanje i planiranje

Dopune

Sustav razmještaja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti koji određuju dostupnost

Uvjeti koji određuju reprodukciju

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene uz jezik i pismo

Fizičke karakteristike i tehnički preduvjeti

Pronalaženje pomagala

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 4, folder 4. Luka Ćurlica, Protocollo generale dell antico archivio di Ragusa, 1851, vol. 1.

Područje povezanog gradiva

Postojanje i mjesto originala

Postojanje i mjesto kopija

Povezane jedinice opisa

Povezani opisi

Napomena uz publikaciju

Ivan Božić, Dubrovnik i Turska u XIV. i XV. veku (zusammenfassung: Dubrovnik und die Türkei im XIV und XV Jahrhundert), Beograd: SAN, 1952. Lucio Lume, L’archivio storico di Dubrovnik con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane, Roma: Archivio di Stato, 1977.

Područje napomena

Alternativni identifikator(i)

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 76

Pristupnice

Pristupnice predmeta

Pristupnice mjesta

Pristupnice imena

Pristupnice žanra

Područje kontrole opisa

Identifikator opisa

Identifikator ustanove

Korištena pravila i/ili konvencije

Stanje

Razina pojedinosti

Datumi stvaranja, izmjene, brisanja

2021

Jezici

  • engleski

Pismo(a)

Izvori

Područje akcesije

Povezani predmeti

Povezane osobe i organizacije

Povezani žanri

Povezane mjesta