Podserija HR-DADU-07.3.4 - Diplomata et acta (Documents and acts), 14th century

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-07-HR-DADU-07.3-HR-DADU-07.3.4

Naslov

Diplomata et acta (Documents and acts), 14th century

Datum/-i

  • 14th century (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Podserija

Obseg in nosilec zapisa

6 boxes; textual records

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

There are no references to Jewish people in this subseries.

The subseries contains approximately 180 documents issued by popes, Hungarian and other rulers, the Rector and the nobility of the Republic, the Chancellery of the Dubrovnik Republic, as well as the Chancellery of the City of Lastovo. The content of the documents is very diverse: from wills, documents on land sales and land leases, to receipts of payment for the tribute that the Republic paid to Hungarian rulers.

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 4, folder 4. Luka Ćurlica, Protocollo generale dell antico archivio di Ragusa, 1851, vol. 1.

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Povezani opisi

Opomba o objavi

Ivan Božić, Dubrovnik i Turska u XIV. i XV. veku (zusammenfassung: Dubrovnik und die Türkei im XIV und XV Jahrhundert), Beograd: SAN, 1952. Lucio Lume, L’archivio storico di Dubrovnik con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane, Roma: Archivio di Stato, 1977.

Področje opomb

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 76

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji