Series HR-DADU-56.4 - Intentiones navigationis; Intenzioni della Navigazione (Evidentiary proceedings in maritime disputes)

Područje identiteta

Signatura

HR-DADU-56-HR-DADU-56.4

Naslov

Intentiones navigationis; Intenzioni della Navigazione (Evidentiary proceedings in maritime disputes)

Datumi

  • 1767-1811 (Creation)

Razina opisa

Series

Obujam i medij

2 volumes; textual records

Područje konteksta

Povijest arhivskog gradiva

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Područje sadržaja i strukture

Opseg i sadržaj

The series contains only two volumes covering the period from 1767 to 1811. The documents in the series relate to evidentiary proceedings based on lawsuits in maritime disputes. Prosecutors presented their allegations through one or more charges, and for each charge they would list a witness or witnesses, who would then be heard. These proceedings were conducted by hearing witnesses (intenzione). The introductory formula of the evidentiary procedure was: Reuben Vita Ambonetti nei nomi come al Libro dei Comandamenti della Navigazione del 1801 f. 28 d'innanzi li Signori Senatori Officiali intende provare gl'infrascritti Capitoli ad ogni buon fine ed effetto ... (vol. 2, f. 163).


In this series there is a smaller number of references to Jews, which could be relevant for the research of their involvement in maritime affairs during the Dubrovnik Republic. The names referenced in the series indicate mostly members of some Ragusan Jewish families such as Ambonetti, Costantini, Levi Mandolfo, Luzzena, Pardo, Volterra. The Jews referenced appear in these documents in multiple roles: as prosecutors, defendants and as witnesses.

Vrednovanje, uništavanje i planiranje

Dopune

Sustav razmještaja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti koji određuju dostupnost

Uvjeti koji određuju reprodukciju

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene uz jezik i pismo

Fizičke karakteristike i tehnički preduvjeti

Pronalaženje pomagala

Područje povezanog gradiva

Postojanje i mjesto originala

State Archives in Dubrovnik

Postojanje i mjesto kopija

Povezane jedinice opisa

Venditae caratiorum(HR-DADU-56.1), Patentam Concessiones navigationis et Renovationes concessionum (HR-DADU-56.2), Litterae Officii navigationis (HR-DADU-56.3), Apolitiae onerum (HR-DADU-56.5), Diplomata navigationis (HR-DADU-56.6), Provedimenta navigationis (HR-DADU-56.7), Diversae terminationes et notae Officii navigationis (HR-DADU-56.8), and Diversa navigationis (HR-DADU-56.9).

Povezani opisi

Napomena uz publikaciju

Vinko Foretić, »Pomorska serija starog Dubrovačkog arhiva, I.« Naše more 11 (1954): 597-599.Vinko Foretić, »Pomorska serija starog Dubrovačkog arhiva, II.« Naše more 12 (1954): 664-666. Ilija Mitić, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika (summary: The Consuls and the Consular Service of Old Dubrovnik: rissunto: Consolati e servizi della vecchia Dubrovnik), Dubrovnik: Historijski institut JAZU u Dubrovnik, 1973.

Područje napomena

Alternativni identifikator(i)

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 56.16

Pristupnice

Pristupnice predmeta

Pristupnice mjesta

Pristupnice imena

Pristupnice žanra

Područje kontrole opisa

Identifikator opisa

Identifikator ustanove

Korištena pravila i/ili konvencije

Stanje

Razina pojedinosti

Datumi stvaranja, izmjene, brisanja

2021

Jezici

  • engleski

Pismo(a)

Izvori

Područje akcesije

Povezani predmeti

Povezane osobe i organizacije

Povezani žanri

Povezane mjesta