Serija HR-DADU-56.4 - Intentiones navigationis; Intenzioni della Navigazione (Evidentiary proceedings in maritime disputes)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-56-HR-DADU-56.4

Naslov

Intentiones navigationis; Intenzioni della Navigazione (Evidentiary proceedings in maritime disputes)

Datum/-i

  • 1767-1811 (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Serija

Obseg in nosilec zapisa

2 volumes; textual records

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

The series contains only two volumes covering the period from 1767 to 1811. The documents in the series relate to evidentiary proceedings based on lawsuits in maritime disputes. Prosecutors presented their allegations through one or more charges, and for each charge they would list a witness or witnesses, who would then be heard. These proceedings were conducted by hearing witnesses (intenzione). The introductory formula of the evidentiary procedure was: Reuben Vita Ambonetti nei nomi come al Libro dei Comandamenti della Navigazione del 1801 f. 28 d'innanzi li Signori Senatori Officiali intende provare gl'infrascritti Capitoli ad ogni buon fine ed effetto ... (vol. 2, f. 163).


In this series there is a smaller number of references to Jews, which could be relevant for the research of their involvement in maritime affairs during the Dubrovnik Republic. The names referenced in the series indicate mostly members of some Ragusan Jewish families such as Ambonetti, Costantini, Levi Mandolfo, Luzzena, Pardo, Volterra. The Jews referenced appear in these documents in multiple roles: as prosecutors, defendants and as witnesses.

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

State Archives in Dubrovnik

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Venditae caratiorum(HR-DADU-56.1), Patentam Concessiones navigationis et Renovationes concessionum (HR-DADU-56.2), Litterae Officii navigationis (HR-DADU-56.3), Apolitiae onerum (HR-DADU-56.5), Diplomata navigationis (HR-DADU-56.6), Provedimenta navigationis (HR-DADU-56.7), Diversae terminationes et notae Officii navigationis (HR-DADU-56.8), and Diversa navigationis (HR-DADU-56.9).

Povezani opisi

Opomba o objavi

Vinko Foretić, »Pomorska serija starog Dubrovačkog arhiva, I.« Naše more 11 (1954): 597-599.Vinko Foretić, »Pomorska serija starog Dubrovačkog arhiva, II.« Naše more 12 (1954): 664-666. Ilija Mitić, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika (summary: The Consuls and the Consular Service of Old Dubrovnik: rissunto: Consolati e servizi della vecchia Dubrovnik), Dubrovnik: Historijski institut JAZU u Dubrovnik, 1973.

Področje opomb

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 56.16

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji