Office of the Secretary of the Republic

Područje identiteta

Vrsta entiteta

Autorizirani oblik imena

Office of the Secretary of the Republic

Ekvivalentni oblici imena

Standardizirani oblici imena na osnovi drugih pravila

Drugi oblici imena

Identifirkatori za korporacije

Područje opisa

Datumi postojanja

Povijest

Mjesta

Pravno stanje

Funkcije, zanimanja i djelatnosti

Ovlaštenja/izvori aurotiteta

Interne strukture/genealogija

Opći kontekst

Područje veza

Područje pristupnica

Pristupnice predmeta

Pristupnice mjesta

Zanimanje

Područje kontrole

Identifikator normiranog zapisa

Identifikator ustanove

Korištena pravila i/ili konvencije

Stanje

Razina pojedinosti

Datumi stvaranja, izmjene i brisanja

Jezici

Pismo(a)

Izvori

Napomene uz održavanje

  • Međuspremnik

  • Izvezi

  • EAC

Povezani predmeti

Povezane mjesta