Series HR-DADU-16.2 - Proclamationes venditionum Cancellariae (Declaration of sales registered at the Chancellery)

Područje identiteta

Signatura

HR-DADU-16-HR-DADU-16.2

Naslov

Proclamationes venditionum Cancellariae (Declaration of sales registered at the Chancellery)

Datumi

  • 1508-1527, 1595-1656, 1659-1782 (Creation)

Razina opisa

Series

Obujam i medij

7 volumes; textual records

Područje konteksta

Povijest arhivskog gradiva

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Područje sadržaja i strukture

Opseg i sadržaj

There is no reference to Jewish people in the series.
The series contains declarations, or public announcements of the sale of real estate and personal property. These declarations were publicly shouted by the municipal crier, who would announce the names of the sellers, the subject of the sale and the price of the property sold.

Vrednovanje, uništavanje i planiranje

Dopune

Sustav razmještaja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti koji određuju dostupnost

Uvjeti koji određuju reprodukciju

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene uz jezik i pismo

Fizičke karakteristike i tehnički preduvjeti

Pronalaženje pomagala

Josip Gelčić, »Catalogus i. r. Archivii Ragusini.« Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 22 (1910): 537-588.

Područje povezanog gradiva

Postojanje i mjesto originala

State Archives in Dubrovnik

Postojanje i mjesto kopija

Povezane jedinice opisa

Diversa Notariae (HR-DADU-9), Debita Notariae (HR-DADU-10.1), Pacta matrimonialia (HR-DADU.13.2), Diversa Cancellariae (HR-DADU-15), Venditiones Cancellariae (HR-DADU-16.1)

Povezani opisi

Napomena uz publikaciju

Šime Ljubić, »Popis prodaja dubrovačkih iz XVI. stoljeća.« Starine 11 (1879): 1–18. Lujo Vojnović, »Dubrovačko-gruške prodaje kuća i ulice staroga Dubrovnika (XIV.–XVII. vijeka)« Rad JAZU 82 (1913): 101–123. Gregor Čremošnik, Spisi dubrovačke kancelarije, knjiga I. (Zapisi notara Tomazina de Savere 1278.–1282.), Zagreb: JAZU, 1951. Matko Matija Marušić, »Urbani krajolik i vlasnička topografija kasnosrednjovjekovnog Dubrovnika prema seriji Venditiones Cancellariae.« (summary: Urban Landscape and Property Ownership in the Late Medieval Dubrovnik: The Venditiones Cancellariae Series) Radovi Instituta za povijest umjetnosti 41 (2017): 97-108.

Područje napomena

Alternativni identifikator(i)

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 31.2

Pristupnice

Pristupnice predmeta

Pristupnice mjesta

Pristupnice imena

Pristupnice žanra

Područje kontrole opisa

Identifikator opisa

Identifikator ustanove

Korištena pravila i/ili konvencije

Stanje

Razina pojedinosti

Datumi stvaranja, izmjene, brisanja

2021

Jezici

  • engleski

Pismo(a)

Izvori

Područje akcesije

Povezani predmeti

Povezane osobe i organizacije

Povezani žanri

Povezane mjesta