Fondi HR-DADU-30 - Diversa de foris (Business affairs conducted outside the Dubrovnik city walls)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-30

Naslov

Diversa de foris (Business affairs conducted outside the Dubrovnik city walls)

Datum/-i

  • 15th century - 19th century (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Fondi

Obseg in nosilec zapisa

269 volumes; 14,4 linear metres; textual records

Področje konteksta

Ime ustvarjalca

Zgodovina arhivskega gradiva

Preserved interstate treaties and other documents from the 12th century show that the authorities would already oversee the work of the public notary and the chancellery. Based on key provisions made during the 15th century, the central administration consisted of five offices located in the Rector's Palace. These were The Public Notary (legal private affairs), the State Chancellery (legal public affairs), the Judicial Chancellery (criminal justice affairs), the Office of the State Secretary (legal state affairs) and the Slavic Chancellery, which would be transformed into the Turkish Chancellery.

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

The fonds has been linked to the archive since its inception. In times of the Dubrovnik Republic, the books of the fonds were stored in the Rector's Palace. They remained in the Rector’s Palace after the fall of the Republic (1808). The archives were consolidated in 1891 when they became available to researchers. The archive in the Rector's Palace has been functioning as an independent institution since 1920 and it was dislocated to the Sponza Palace in 1952, where it is still located today.

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

The fonds consists of series Registrum citationum de foris (HR-DADU-30.1) and Diversa de Foris (HR-DADU-30.2).

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

The fonds is fully accessible to researchers in accordance with the Ordinance on the work in the reading room of the State Archives in Dubrovnik and the Law on Archival Materials and Archives NN 61/18 (Pravilnik o radu u čitaonici Državnog arhiva u Dubrovniku and Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 61/18).

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Taking photographs and scanning are allowed, for a fee.

Jezik gradiva

  • italijanščina
  • latinščina

Pisava gradiva

  • latinica

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Parchement. The archival material is well preserved.

Pripomočki za uporabo

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

State Archives in Dubrovnik

Obstoj in lokacija kopij

The fonds has been completely transferred to microfilms, but the microfilms are not available to the users of archives.

Sorodne popisne enote

Povezani opisi

Področje opomb

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 34, 39

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Descriptions of fonds, series and sub-series are made according to the ISAD (G) standard (general international standard archival description).

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Opomba arhivarja

Description prepared by Vesna Miović (Fonds, Series, Subseries) Croatia [The Institute for Historical Sciences in Dubrovnik, Croatian Academy of Sciences and Arts (CASA)] Translation to English by Zrinka Friganović Sain

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji