Item HR-DADU-3.1 image 1 - HR-DADU-3.1vol.47__f._249v.jpg

Original Digital object not accessible

Područje identiteta

Signatura

HR-DADU-03-HR-DADU-03.1-HR-DADU-3.1 image 1

Naslov

HR-DADU-3.1vol.47__f._249v.jpg

Datumi

Razina opisa

Item

Obujam i medij

Područje konteksta

Povijest arhivskog gradiva

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Područje sadržaja i strukture

Opseg i sadržaj

Vrednovanje, uništavanje i planiranje

Dopune

Sustav razmještaja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti koji određuju dostupnost

Uvjeti koji određuju reprodukciju

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene uz jezik i pismo

Fizičke karakteristike i tehnički preduvjeti

Pronalaženje pomagala

Područje povezanog gradiva

Postojanje i mjesto originala

Postojanje i mjesto kopija

Povezane jedinice opisa

Povezani opisi

Područje napomena

Alternativni identifikator(i)

Pristupnice

Pristupnice predmeta

Pristupnice mjesta

Pristupnice imena

Pristupnice žanra

Područje kontrole opisa

Identifikator opisa

Identifikator ustanove

Korištena pravila i/ili konvencije

Stanje

Razina pojedinosti

Datumi stvaranja, izmjene, brisanja

Jezici

Pismo(a)

Izvori

Digital object (Master) područje prava

Digital object (Reference) područje prava

Digital object (Thumbnail) područje prava

Područje akcesije

Povezani predmeti

Povezane osobe i organizacije

Povezani žanri

Povezane mjesta