Dokument HR-DADU-3.1 image 1 - HR-DADU-3.1vol.47__f._249v.jpg

Original Digitalni objekt not accessible

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-03-HR-DADU-03.1-HR-DADU-3.1 image 1

Naslov

HR-DADU-3.1vol.47__f._249v.jpg

Datum/-i

Nivo popisa

Dokument

Obseg in nosilec zapisa

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Povezani opisi

Področje opomb

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

Jezik/-i

Pisava/-e

Viri

Digitalni objekt (Glavni dokument) rights area

Digitalni objekt (Referenca) rights area

Digitalni objekt (Predogledna sličica) rights area

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji