Series HR-DADU-08.4 - Litterae et relationes; Lettere e relazioni (Letters and reports)

Područje identiteta

Signatura

HR-DADU-08-HR-DADU-08.4

Naslov

Litterae et relationes; Lettere e relazioni (Letters and reports)

Datumi

  • 1740-1773 (Creation)

Razina opisa

Series

Obujam i medij

2 volumes; textual records

Područje konteksta

Povijest arhivskog gradiva

Neposredni izvor akvizicije ili prijenosa

Područje sadržaja i strukture

Opseg i sadržaj

The series contains the correspondence between the authorities of the Dubrovnik Republic and Ottoman dignitaries and administrative officials from the neighbourhood of the Dubrovnik Republic in the period from between the 40s and the 70s of the 18th century.


There are very few references to Jews in the series, and the references found provide some insight into the connections between Dubrovnik and Bosnian Jews. For example, several Jewish merchants are listed in the inventories of foreign merchants who transported different goods to Dubrovnik (vol. 1, no. 27, 28). Some Jewish people also appear in several letters that these merchants wrote. For example, a Bosnian Jew, Abram Pardo, wrote to his relatives in Dubrovnik and asked them for financial help because he had recently gotten married (vol. 2, no. 236). Joseph Danon from Travnik, on the other hand, wrote to Raphael Costantini and informed him of the important role of the Bosnian governor in the current Venetian-Dubrovnik conflict (vol. 1, no. 114).

Vrednovanje, uništavanje i planiranje

Dopune

Sustav razmještaja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti koji određuju dostupnost

Uvjeti koji određuju reprodukciju

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene uz jezik i pismo

Fizičke karakteristike i tehnički preduvjeti

Pronalaženje pomagala

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 11, folder 3. Josip Gelčić,»Catalogus i. r. Archivii Ragusini.« Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 22 (1910): 537-588.

Područje povezanog gradiva

Postojanje i mjesto originala

State Archives in Dubrovnik

Postojanje i mjesto kopija

Povezane jedinice opisa

Acta Consilii Maioris (HR-DADU-2), Consilium Rogatorum (HR-DADU-3), Consilium Minus (HR-DADU-4), Acta Turcarum (HR-DADU-7.2),Diplomata et acta, 18th century (HR-DADU-7.3.8), Copia litterarum diversarum (HR-DADU-8.2), Minutae litterarum veterum (HR-DADU-8.3).

Povezani opisi

Područje napomena

Alternativni identifikator(i)

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 27.4

Pristupnice

Pristupnice predmeta

Pristupnice mjesta

Pristupnice imena

Pristupnice žanra

Područje kontrole opisa

Identifikator opisa

Identifikator ustanove

Korištena pravila i/ili konvencije

Stanje

Razina pojedinosti

Datumi stvaranja, izmjene, brisanja

2021

Jezici

  • engleski

Pismo(a)

Izvori

Područje akcesije

Povezani predmeti

Povezane osobe i organizacije

Povezani žanri

Povezane mjesta