Serija HR-DADU-08.7 - Minutae litterarum Ponentis; Minute di lettere di Ponente (Drafts of state letters to the Western countries)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-08-HR-DADU-08.7

Naslov

Minutae litterarum Ponentis; Minute di lettere di Ponente (Drafts of state letters to the Western countries)

Datum/-i

  • 1665-1723, 1727-1753, 1755-1758 (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Serija

Obseg in nosilec zapisa

21 volumes; textual records

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

There is no mention of Jews in the series.
The series contains drafts of letters from the authorities of the Republic to foreign rulers and other politicians, as well as drafts of letters and instructions to Dubrovnik ambassadors, consuls, administrators of consulates of the Republic, charge d’affairs, and merchants in the countries and cities of Western Europe. These cities are mostly cities of the Apennine Peninsula, some Dalmatian cities under Venetian rule, as well as some local territories of the Dubrovnik Republic. The documents of the series date from the 60s of the 17th century to the mid-18th century.

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 12, folders 12, 13. Josip Gelčić,»Catalogus i. r. Archivii Ragusini.« Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 22 (1910): 537-588.

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Acta Consilii Maioris (HR-DADU-2), Consilium Rogatorum (HR-DADU-3), Consilium Minus (HR-DADU-4), Diplomata et acta, 16th century (HR-DADU-7.3.6),Diplomata et acta, 17th century (HR-DADU-7.3.7),Diplomata et acta, 18th century (HR-DADU-7.3.8), Diplomata et acta, 19th century (HR-DADU-7.3.9)

Povezani opisi

Področje opomb

Opomba

Most documents from this series can also be found in the series Litterae et commissiones Ponentis (HR-DADU-8.2).

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 27.7

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji