Serija HR-DADU-08.3 - Minutae litterarum veterum; Minute di lettere per Levante (vecchie) (Rough drafts of precedent state letters addressed to the Eastern countries)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-08-HR-DADU-08.3

Naslov

Minutae litterarum veterum; Minute di lettere per Levante (vecchie) (Rough drafts of precedent state letters addressed to the Eastern countries)

Datum/-i

  • 1656-1762 (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Serija

Obseg in nosilec zapisa

9 volumes; textual records

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

The series contains the drafts of letters and instructions of the authorities of the Republic to Dubrovnik emissaries, tribute ambassadors, consuls, administrators of Dubrovnik consulates, chargé d'affaires, or merchants in the cities of the Ottoman Empire. The preserved registers date from the middle of the 17th century to the 60s of the 18th century.


The series contains a small number of letters addressed to some Jewish people from Sarajevo, such as Abram Meramet, Abram Levi, and others (e.g., vol. 1, no. 25).

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 11, folder 2. Josip Gelčić,»Catalogus i. r. Archivii Ragusini.« Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 22 (1910): 537-588.

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

State Archives in Dubrovnik

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Acta Consilii Maioris (HR-DADU-2), Consilium Rogatorum (HR-DADU-3), Consilium Minus (HR-DADU-4), Acta Turcarum (HR-DADU-7.2),Diplomata et acta, 17th century (HR-DADU-7.3.7),Diplomata et acta, 18th century (HR-DADU-7.3.8), Copia litterarum diversarum (HR-DADU-8.2), Litterae et relationes (HR-DADU-8.4).

Povezani opisi

Področje opomb

Opomba

Most letters in this series can also be found in the series Litterae et commissiones Levantis (HR-DADU-8.1).

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 27.3

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji