Serija HR-DADU-08.6 - Litterae et commissiones Ponentis; Lettere di Ponente (State letters and instructions addressed to the Western countries)

Področje identitete

Signatura

HR-DADU-08-HR-DADU-08.6

Naslov

Litterae et commissiones Ponentis; Lettere di Ponente (State letters and instructions addressed to the Western countries)

Datum/-i

  • 1566-1571, 1575-1689, 1691-1802 (Ustvarjanje)

Nivo popisa

Serija

Obseg in nosilec zapisa

137 volumes; textual records

Področje konteksta

Zgodovina arhivskega gradiva

Neposreden vir, od katerega se gradivo prevzema ali prenaša

Področje vsebine in strukture

Obseg in vsebina

The series contains letters from the authorities of the Republic to foreign rulers and other politicians, popes, and cardinals, as well as letters and instructions to Dubrovnik ambassadors, consuls, administrators of Dubrovnik consulates, charges d'affaires, and to merchants from different Western European countries and cities. Mostly referenced cities are those from the Apennine Peninsula such as Venice, Rome, Ancona, Naples, Genoa, Barletta, as well as other European cities (Vienna, London, Madrid, Paris) and the cities of Morocco, Tripoli (present-day Libya), Tunisia and Algeria. The documents in the series date from the 60s of the 16th century until the beginning of the 19th century.


The series is very important for the research of the history of converts and Jewish people of North Africa. It contains many letters sent by the authorities of the Republic to certain Jews, such as Abram Bussara, Raphael Jacob Bussara and Naftali Busnaco, who were administrators of the Dubrovnik Consulate in Algeria (vols. 76-78, 89, 90, 108, 109, 119, 125-127, 129 -131, 133-137; 1763, 1770, 1778, 1779, 1790-1792, 1794-1802). Some letters of the authorities of the Republic to the Dubrovnik consul in Vlora, Jacob Coduto can also be also found in this series (vol. 1, 2). There are other references to Jews in state letters to popes, cardinals, and Dubrovnik diplomatic representatives in Rome. Jewish physicians, who had their practice in Dubrovnik in the 16th century, are the primary topic of these letters. The data indicate that this was the reason why the Holy See would protest to the authorities of the Republic (i.e., vol. 4, ff. 242-245v). Ragusan authorities had to justify themselves to the Holy See also because of converts who returned in Dubrovnik to their original faith, as well as because of Christian maids who served in Jewish families (i.e., vol. 3, ff. 157-157v).

Vrednotenje, uničenje in načrtovanje

Dodatno pridobivanje gradiva

Sistem ureditve

Pogoji dostopa in uporabniškega območja

Pogoji, ki urejajo dostop

Pogoji, ki urejajo reproduciranje

Jezik gradiva

Pisava gradiva

Opombe o jeziku in pisavi

Fizične značilnosti in tehnične zahteve

Pripomočki za uporabo

Građa za generalni katalog Državnog arhiva u Dubrovniku, box 11, folders 4-12; box 12, folders 1-11. Josip Gelčić,»Catalogus i. r. Archivii Ragusini.« Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 22 (1910): 537-588.

Območje združenih gradiv

Obstoj in lokacija izvirnikov

State Archives in Dubrovnik

Obstoj in lokacija kopij

Sorodne popisne enote

Acta Consilii Maioris (HR-DADU-2), Consilium Rogatorum (HR-DADU-3), Consilium Minus (HR-DADU-4), Diplomata et acta, 16th Century (HR-DADU-7.3.6),Diplomata et acta, 17th century (HR-DADU-7.3.7),Diplomata et acta, 18th century (HR-DADU-7.3.8), Diplomata et acta, 19th century (HR-DADU-7.3.9), Copia litterarum diversarum (HR-DADU-8.2), Minutae litterarum Ponentis (HR-DADU-8.6)

Povezani opisi

Opomba o objavi

Jovan Radonić, Acta et Diplomata Ragusina, II.2, Beograd: SKA, 1938. Jovan Radonić, Acta et Diplomata Ragusina, IV.1, Beograd: SKA, 1941. Jovan Radonić, Acta et Diplomata Ragusina, III.1, Beograd: SKA, 1939. Jovan Radonić, Acta et Diplomata Ragusina, V, Beograd: SAN, 1951.Ilija Mitić, »Dubrovački konzularni predstavnici u Sjevernoj Africi.« Naše more 1 (1962): 29-30. Ilija Mitić, Konzulati i konzularna služba starog Dubrovnika (riassunto: Consolati e servizi consolari della vecchia Dubrovnik), Dubrovnik: Historijski institut JAZU u Dubrovniku, 1973. Lucio Lume, L'archivio storico di Dubrovnik con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane, Roma: Archivio di Stato, 1977. Miljenko Foretić, »The Ragusan (Dubrovnik) Republic and the Spanish War of Succession (1701-1714).« Dubrovnik Annals 2 (1998): 29-54. Vesna Miović, »Surgeon Abraham of Ragusa.« Hispania Judaica Bulletin 11 (2015): 79-91. Nikša Varezić, Dosta je reći u Rimu da bi se reklo čitavom svijetu: Dubrovačka i Sveta Stolica tijekom 16. i 17. stoljeća (summary: Suffice to say it in Rome to have the whole world know: Dubrovnik Republic and the Holy See in the sixteenth and seventeenth century), Zagreb - Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2018.

Področje opomb

Opomba

State letters and instructions to the Western countries from 1358 to 1566 can be found in the first 29 volumes of the series Litterae et commissiones Levantis (HR-DADU-8.1).

Alternativen/-ni identifikator/-ji

Old reference code

Fonds of the Dubrovnik Republic and the territory of the former Republic under the French Administration, series 27.6

Gesla

Nesnovna gesla

Krajevna gesla

Imenska gesla

Gesla glede spola

Območje nadzorovanega opisa

Identifikator popisa

Identifikator ustanove

Uporabljena pravila in/ali dogovori

Status

Stopnja podrobnosti

Datumi nastanka, popravljanja in izbrisa

2021

Jezik/-i

  • angleščina

Pisava/-e

Viri

Območje prevzemanja

Sorodni subjekti

Sorodni ljudje in organizacije

Sorodne zvsti

Sorodni kraji